Experimental Animals Research and Implementation Centre

Experimental Animals Research and Implementation Centre

Kurslar

Teorik Program:

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

9:00-9:15

Açılış

Prof. Dr. Berrak Yeğen

9:00-11:00

Hayvan Refahı ve Davranış özellikleri

Prof. Dr. M. Zafer Gören

9:00-12:00

Deney Hayvanlarının Beslenmesi

Prof. Dr. Göksel Şener

9:00-12:00

Deney hayvanlarında Temizlik

Prof. Dr. M. Zafer Gören

9:00-10:00

Kan ve Örnek Alma Teknikleri - teorik Prof. Dr. Göksel Şener

9:15-11:15

Hayvan Deneyleri Etiği

 

Prof. Dr. Berrak Yeğen

10:30-12:00

Kan ve Örnek Alma Teknikleri – uygulama

Prof. Dr. Göksel Şener

Vet. Hek. Dilek Özbeyli

11:30-13:30

Mevzuat

Yrd. Doç. Dr. Gürkan Sert

11:15-13:15

Hayvan Refahı ve Davranış özellikleri

Prof. Dr. M. Zafer Gören

12:00-13:00

Tutuş Teknikleri; İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri – teorik

Prof. Dr. Göksel Şener

12:15-13:15

Deney Hayvanlarının Üretimi

Prof. Dr. M. Zafer Gören

12:15-13:15

Hayvan Hastalıkları (mikrobiyolojik, virolojik)

Prof. Dr. M. Zafer Gören

Vet. Hek. Dilek Özbeyli

14:00-16:00

Alternatif Yöntemler

Prof. Dr. Berrak Yeğen

14:00-16:00

Deney Hayvanlarının Anatomisi, Fizyolojisi ve Biyokimyası, Histolojisi

Prof. Dr. M. Zafer Gören

14:00-16:00

Tutuş Teknikleri; İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri-uygulama

Prof. Dr. Göksel Şener

Vet. Hek. Dilek Özbeyli

14:00-15:00

Deney Hayvanlarının Üretimi

Prof. Dr. M. Zafer Gören

Vet. Hek. Dilek Özbeyli

14:00-15:00

Hayvan Hastalıkları (parazitolojik)

Prof. Dr. M. Zafer Gören

Vet. Hek. Dilek Özbeyli

15:15-16:15

Anestezi teknikleri

 

Prof. Dr. M. Zafer Gören 

16:15-18:15

Alternatif Yöntemler-grup çalışması

Prof. Dr. Berrak Yeğen

16:15-17:30

Temel Laboratuar Güvenliği, Temizlik ve Atıklar

Prof. Dr. M. Zafer Gören

16:15-18:15

Hayvan Laboratuarı, oda ve kafes Temizliği

Prof. Dr. Göksel Şener

15:15-16:15

Ötenazi teknikleri

Prof. Dr. Berrak Yeğen

16:30

Değerlendirme ve KAPANIŞ

16:30-17:30

Laboratuar İşletmesi

Prof. Dr. Berrak Yeğen

İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof. Dr. Berrak Yeğen

*Bu teorik dersleri takiben, katılımcılar 40 saat uygulama yapmaları durumunda sertifika alabileceklerdir.

 

Uygulama Programı:

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

9:00-12.00

Sıçan Tutuş pratik,

Enjeksiyonlar,

Vücut

Sıvılarının Toplanması.

 

 

 

9:00-12.00

Sıçan Kan alma

Pratik,

Sıçan Diseksiyon,

Anatomik

İnceleme.

9.00-12.00

Fare tutuş,

Kan alma enjeksiyon pratikleri,

Fare Diseksiyonu

9.00-12.00

Temizlik ve Hijyen

Pratik

Özel operasyonlar

13.00-17.00

Uygulamalı anestezi ve Perfüzyon Teknikleri.

13.00-17.00

Tavşan tutuş,

Kan alma, enjeksiyon.

13.00-17.00

Alternatif Yöntemler

C. Elegans Demonstrasyonu

13.00-17.00

Proje oluşturma ve Etik Kurul Başvuru Grup Çalışması.

13.00-17.00

Genel Tekrar