Experimental Animals Research and Implementation Centre

Experimental Animals Research and Implementation Centre

Kurslar ve Döner Sermaye

  • Deney Hayvanı Konulu Sertifika Programları:

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak program doğrultusunda araştırmacılar, hayvan bakıcıları ve teknisyenler için faklı kategorilerde düzenlenen kurslara katılım ücretli olup gerekli bilgi ve iletişim  Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden sağlanmaktadır.

 

Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası İçin Müracaat:

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi:   0(216)349 4732

 

  • Swiss albino fare, Sprague - Dawley veya Wistar albino suşu sıçan satışı
  • Laboratuvar hizmetlerinden faydalanma
  • Veteriner konsültasyonu
  • Hayvan bakımı