Experimental Animals Research and Implementation Centre

Experimental Animals Research and Implementation Centre

Tarihçe

1992 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘Deneysel Araştırma ve Hayvan Laboratuarı” (DAHL)

  • 1985 Avrupa Topluluğu Strasbourg Bildirgesi’ni temel aldı.

  • 1996 yılında kurulan Deney Hayvanları Etik Kurulu ile koordineli çalışarak 1996-2009 yılları arasında 200 kadar proje DAHL olanakları kullanılarak tamamlandı.

  • 2000 yılından itibaren Yerel Etik Kurul ve Rektörlükle koordine olarak, araştırıcılara deney hayvanlarını tanıma ve yaklaşım ile ilgili temel deneysel yöntemleri gösteren sertifika programları düzenledi.

 

2009 - Gelişen koşullara ve üniversitemizin artan gereksinimine paralel olarak DAHL’da yapısal değişikliklere gidilerek, Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAMER) kurulmuştur (2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 17/11/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı).

 

2010 – DEHAMER, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 25.10.2010 tarihinde “Deney Hayvanı Üretici, Kullanıcı Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma İzni” almıştır.