Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma

DEHAMER'DE DENEY YAPMAK İSTEYEN ARAŞTIRICILARIN SORUMLULUKLARI

 • Araştırıcılar DEHAMER'de deney yapmadan önce deney yapabilme sertifikalarını ve projelerini beyan etmelidir.
 • DEHAMER'e araştırıcılardan başka yabancı giremez.
 • Araştırıcılar, etik kurallara ve onaylanan projeye uygun deney yapmalıdır. Uygun davranışlarda bulunmayan araştırıcıların, deneyleri sonlandırılır.
 • Deney hayvanı, laboratuvar kullanımı, hayvan bakımı, veteriner konsültasyon ücretlerinin ödenmiş olması ön koşuldur.
 • Araştırıcıların yapacakları deneysel işlemler sırasında gerekli olan sarf malzeme (gazlı bez, pamuk, sütür, bistüri, flaster, anestezik ve analjezik maddeler gibi) kendileri tarafından karşılanmalıdır.
 • Cerrahi veya deneysel işlem geçirmiş hayvanlar deney protokolü çerçevesinde yaşatılacaksa, deney sonrası bakım odasına araştırıcılar tarafından alınmalı, kafeslere deneysel işlemlerin ismi, yapıldığı tarih ve araştırıcının ismi yazılmalıdır.
 • Haftasonu ya da mesai saatleri haricinde yapılan DEHAMER ziyaretleri için, önceden izin alınmalıdır. Giriş ve çıkış saatleri için defter imzalanmalıdır. Mesai dışında üretim bölgesine geçiş olanağı olmayacaktır. Bu nedenle araştırıcıların deney yapacakları hayvanlarını önceden müdahale odasına taşımaları gerekmektedir.
 • Buzdolabında saklanacak solüsyonlar, üzerlerine mutlaka araştırıcı ismi, hazırlanma tarihi ve solüsyonun adı yazılarak konulmalıdır.
 • Kadavralar, tıbbi atık çöpü olacak şekilde torbalara konularak derin dondurucuya araştırıcılar tarafından konulacaktır.
 • Araştırıcılar günün sonunda deney yaptıkları bankoları temizleyerek çıkmalıdırlar.
 • DEHAMER'de yapılan bütün çalışmaların yayınlandıkları veya sunuldukları zaman DEHAMER'de yapıldıkları aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

This study was conducted in Marmara University Animal Center (DEHAMER)”.

The rats were supplied from Marmara University Animal Center (DEHAMER)”.

 • DEHAMER'in demirbaş malzemelerini kullanabilmek için izin almak ve teslimat formu doldurmak gereklidir. Belli bir süre için kullanılan demirbaş malzeme (metabolik kafes gibi) alındığı şekilde teslim edilmelidir. Meydana gelen maddi hasarlar araştırıcılar tarafından karşılanmalıdır.
 • Araştırıcılar bilemedikleri ve/veya zor durumda kaldıkları durumlarda derhal DEHAMER’in görevli veteriner hekimiyle irtibata geçmelidir.
 • Transport yapılırken, hayvanlar cinsiyetlerine göre ayrılmalı, bir kafeste 3-6 hayvan olacak şekilde üzeri örtülü şekilde taşınmalıdırlar.
 • DEHAMER'de deney yapmak isteyen tüm araştırıcılar için yukarıdaki tüm maddeler bağlayıcıdır.

Bu sayfa Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 27.02.2013 09:38:36 tarihinde güncellenmiştir.