Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

1992 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘Deneysel Araştırma ve Hayvan Laboratuarı” (DAHL)

  • 1985 Avrupa Topluluğu Strasbourg Bildirgesi’ni temel aldı.

  • 1996 yılında kurulan Deney Hayvanları Etik Kurulu ile koordineli çalışarak 1996-2009 yılları arasında 200 kadar proje DAHL olanakları kullanılarak tamamlandı.

  • 2000 yılından itibaren Yerel Etik Kurul ve Rektörlükle koordine olarak, araştırıcılara deney hayvanlarını tanıma ve yaklaşım ile ilgili temel deneysel yöntemleri gösteren sertifika programları düzenledi.

 

2009 - Gelişen koşullara ve üniversitemizin artan gereksinimine paralel olarak DAHL’da yapısal değişikliklere gidilerek, Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAMER) kurulmuştur (2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 17/11/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı).

 

2010 – DEHAMER, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 25.10.2010 tarihinde “Deney Hayvanı Üretici, Kullanıcı Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma İzni” almıştır.

Bu sayfa Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 27.02.2013 09:26:05 tarihinde güncellenmiştir.